Voorwaarden

1.0 Overeenkomst

Wanneer de koper, Topdisc de opdracht geeft (mondeling en/of schriftelijk via e-mail, webshop, fax , telefoon of brief) een of meer producten te leveren gaan zij een overeenkomst aan.


2.0 Levering
Topdisc draagt zorg voor een gedegen aflevering van de bestelde goederen. Levering geschied wel onder voorbehoud van de beschikbaarheid van deze producten, desnoods kan Topdisc de (deel) overeenkomst ontbinden of een vergelijkbaar artikel van een ander merk leveren. De gestelde levertijd is slechts een indicatie, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Ons assortiment is ruim en zeer scherp geprijsd, daarom is niet alles direct uit voorraad leverbaar.

U kunt altijd vooraf de levertermijn aanvragen.

Backorder producten worden namelijk uitgeleverd bij een volgende order, deze worden niet kosteloos nagezonden.Indien de klant dit wenst kan een backorder artikel apart worden nagezonden, maar dan komen deze leveringskosten voor rekening koper. De koper wordt pas na betaling van het bestelde en/of afgeleverde product eigenaar. Wanneer een artikel niet geleverd kan worden volgt een creditnota.


3.0 Aflevering
Bezorging via de Pakketdienst is voor rekening van de koper. De verzendkosten staan duidelijk vermeld in onze dealer catalogus.Topdisc kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten gemaakt door de pakketdienst, maar zal deze wel proberen zo snel mogelijk op te lossen. Indien u een bevestiging ontvangt van de verzending zal aflevering binnen 2 werkdagen plaatsvinden, heeft u dan alsnog het pakket niet ontvangen, dient u binnen 5 dagen te reageren, anders vervalt de reclamatie of aanspraak op vervangende order.


4.0 Prijzen

Onze dealercatalogus is gericht op de vakhandel - handel - markthandel en garagebedrijven - onze prijzen zijn daarom excl. BTW. Onze artikel prijzen kunnen wisselen, de prijzen die vermeld staan tijdens uw order worden in rekening gebracht. Aan de prijs kunt u geen recht ontlenen, bij een fout geprijsd artikel kunnen wij afzien van levering.Bij export en indien de afnemer een BTW nummer kan overleggen volgt BTW vrije export naar landen binnen de EU.


5.0 Betalingen
Levering normaliter onder vooruitbetaling, op afspraak is ook een betaaltermijn van 7 dagen mogelijk.
Indien de koper niet aan de betaling voldoet (binnen deze vastgestelde termijn van 7 dagen) zal Topdisc, bij aanmaning, gerechtigd zijn 20,- Euro administratiekosten in rekening te brengen.
Wanneer Topdisc, na aanmaning, ook nog een incassobureau moet inschakelen is de koper tevens deze incasso-kosten verschuldigd.
Als de afnemer (postadres) zich buiten Nederland bevindt is deze zelf aansprakelijk voor eventuele invoerrechten en/of verschuldigde omzetbelasting.


6.0 Retourzending
Retour zenden van artikelen zonder opgaaf van reden is niet mogelijk. Wordt een order toch zonder opgaaf van reden retour gezonden wordt 15 % behandelingskosten in rekening gebracht (t.a.v. factuurbedrag). Voor de klant bestelde artikelen en artikelen die uit de verpakking zijn gehaald kunnen door ons ook niet retour genomen worden. Porto van order en retour order komen voor rekening klant. Heeft u twijfels of het bestelde artikel wel zal voldoen aan uw verwachting, informeer dan vooraf naar het artikel en mogelijkheden.


7.0 Garantie
Topdisc garandeert dat het geleverde artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Bij een geconstateerde fabricagefout zal Topdisc het artikel kosteloos vervangen. Reclamaties moeten wel binnen 10 dagen - vanaf leverdatum - gemeld worden. Wanneer het artikel niet meer leverbaar is zal het aankoopbedrag vergoed worden. Door verkeerd gebruik kan ieder artikel defect raken, hierop wordt geen garantie verleend. Postadres retourzendingen: Firma Topdisc - Oude Deventerweg 19 - 8121RK Olst - Holland - KVK: 08098044


8.0 Privacy
Topdisc zal de persoonsgegevens van de koper vertrouwelijk behandelen en nooit beschikbaar stellen aan derden.
Persoonsgegevens worden door Topdisc alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling en het zenden van aanbiedingen of nieuws.


9.0 Overmacht
Bij overmacht van Topdisc kan de overeenkomst ontbonden worden.
Onder overmacht wordt verstaan: onvoorziene omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Topdisc kan worden verlangt zoals bijvoorbeeld bij natuurrampen, kernrampen, oorlog en oorlogsdreiging, bedrijfsstoring, transportmoeilijkheden bij de Pakketdienst, stakingen en wanprestatie van onze toeleveranciers - tussenpersonen & Pakketdiensten.


10.0 Geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Topdisc en de koper is het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden beslist door de bevoegd Nederlands rechter in het vestiging gebied van de firma Topdisc, voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.


Topdisc - Kantoor - Oude Deventerweg 19 - 8121RK - Olst - Holland - KvK:08098044 - Tel: 0031-570769174